– Vi vill öka trafiksäkerheten och gör samma åtgärd på alla "90-vägar" utan mittseparering och som trafikeras av fler än 2 000 fordon per dygn, säger Kristina Johansson, utredare i trafiksäkerhet på Trafikverket i en kommentar till förslaget som gick ut på remiss i dag.

Nu har kommuner, näringsliv och andra några veckor på sig att komma med synpunkter på förslaget att sänka från 90 till 80 kilometer på sträckan mellan länsgränserna till Kronoberg sydväst om Virserum och till Östergötland norr om Gullringen.

– Tanken är att generaldirektören ska fatta beslut om detta i oktober och att sänkningen ska kunna verkställas i november, säger hon.

Artikelbild

| Slut med 90 kilometer på riksväg 23 genom Kalmar län. Trafikverket föreslår en sänkning till max 80 kilometer.

2021 påbörjas arbetet med 2+1-väg mellan Hultsfred och Målilla. När det är klart kan hastigheten höjas till 100 kilometer. Nu ytterligare åtgärder finns inte planerade för vägen just nu.