I våras godkände kommunfullmäktige den nya detaljplanen.

Planen har varit kontroversiell. Det gamla tornet från tidigt 1900-tal skulle kompletteras med ett modernt, sammanbyggt granntorn.

Orsaken till konstruktionen är att tornet har för liten byggyta för att man både skulle kunna inreda lägenheter, och bygga en hiss invändigt.

Flera grannar överklagade detaljplanen till mark- och miljödomstolen. De anförde en rad punkter. Bland annat att marken är radonhaltig, och trafikskäl.

Rätten avfärdar alla argumenten utom ett, och det är att kulturvärden riskerar att gå förlorade med tillbyggnaden:

"Det gamla vattentornet är en byggnad med högt kulturhistoriskt värde både som enskild byggnad, och som en del av stadsbilden", skriver domstolen.

Varje våningsplan i det gamla tornet har en area på ungefär 100 kvadratmeter. Tillbyggnaden skulle få en tillåten byggnadsarea på 180 kvadratmeter.

"Det är för stort. Risken är stor att den nya byggnaden skulle bli alltför stor och dominerande i förhållande till det gamla vattentornet", skriver mark- och miljödomstolen.

Domstolen tycker inte att man tar vara på vattentornets speciella egenart och kulturvärden. Därför ska detaljplanen upphävas.

Det är andra gången på kort tid som ett försök att bygga på höjden i Västervik stöter på patrull. För några veckor sedan underkände länsstyrelsen ett bygglov för ett sjuvåningshus på Tändsticksområdet.