Om du har rört dig längs Breviksvägen nyligen har du kanske märkt att en del gräsmattor har förvandlats till blommande mattor.

Naturskyddsföreningens Jan Henriksson har inventerat gräsytor i Gamleby och Västervik. Med inventeringarna som underlag har sedan sandiga, lite magra och redan artrika marker valts ut.

– Vi börjar med projektet i Västervik, i Gamleby är det mycket svårare, där är markerna lerigare och bördigare. Det blir lätt en djungel istället för en äng, säger kommunekologen Lars Kåremyr och berättar att han hittills har identifierat 39 blomarter på de oklippta ytorna vid Breviksvägen.

Artikelbild

| Kantklippt. För att markera stadsängsytorna är kanterna klippta. Lars Kåremyr ser gärna att förbipasserande utnyttjar ytorna och passar på att plocka blommor.

– Jag trodde aldrig att artrikedomen skulle vara så här stor.

Syftet med stadsängarna är att gynna pollinerande insekter som fjärilar och bin.

– Idén kommer från Nybro, vi var där på en temadag för två år sedan. De arbetar väldigt mycket med torrmarker för att gynna insekter som är knutna till sandiga miljöer. Då insåg jag att vi också har sådana marker i Västervik, säger Lars Kåremyr som arbetar med projektet tillsammans med stadsarkitekt Ulla-Britta Stävmark Andersson.

Stadsängarna vid Breviksvägen kommer att klippas i slutet av sommaren, Lars Kåremyr tippar på att det blir i slutet av juli, början på augusti.

Artikelbild

| Nävor. Vid gångtunneln vid Breviksvägen växer en lila näva.

– Det ska aldrig se ovårdat ut. Förhoppningen är att vi kan hålla på med projektet i några år. Det ska bli spännande att se vilka arter som kommer att växa här. Med lite tur blir det bara bättre och bättre.

Projektet genomförs med bidrag från den statliga lokala naturvårdssatsningen LONA i samarbete med Naturskyddsföreningen i Tjust.