Det tolvkantiga tornet invigdes 1958 i Allén i Västervik. Sedan dess har det snyggats till i omgångar och under många år har fasaden smyckats av stiliserade målningar med vattentema. Men nu ska det snart se helt annorlunda ut och det arbetet pågår.

Som vi tidigare kunnat berätta kommer tornet nu att blir grått istället. Fasaden kommer att prydas av ett nät i rostfritt som för effektens skull ska belysas underifrån. Nätet ska spännas över fasaden och vinklas för att göra fasaden mer spännande.

I första hand är inte den stora förändringen kosmetisk. Kontoren i botten av byggnaden försvinner och fönstren sätts igen. Överhuvudtaget ska tornet bli säkrare, det kommer till slut att stängslas in. Ruben Öberg är VA-chef.

Artikelbild

| Så här ska tornet se ut. Det utvändiga arbetet ska vara färdigt till sommaren.

– Den stora och mest kostsamma renoveringen kommer inte allmänheten att se, den sker invändigt, säger han.

Bland annat handlar det om skalskyddet men främst ska man genomföra omfattande betongrenoveringar av konstruktionen.

Masten på taket kommer också monteras ned.

– Det handlar om säkerhet. Vi kan inte ha andra aktörer eller företag i tornet längre. Tornet är ett skyddsobjekt och nu gäller en helt andra krav på behörighet.

Artikelbild

| Vattentornet får ny fasad till somamren. Men det stora arbetet sker inuti, där omfattande betongarbeten snart tar vid.

Till midsommar förväntas tornets yttre vara färdigt, även att arbetet fortsätter inuti.

– På måndag stänger vi av tornet och det ska tömmas på vatten. Istället kommer vi att trycksätta med pumpar från vattenreningsverket. Allmänheten ska inte märka någon skillnad, säger Ruben Öberg.