Torsdag den 8:e augusti firar Tjustbygdens Järnvägsförening 40 år. Det är en populär 40-åring som kanske är mest kända för allmänheten som de som varje år sköter smalspåret mellan Hultsfred och Västervik. 700 medlemmar och 60-talet frivilliga ser till att hålla järnvägsspåret igång.

Det började med en insamling av äldre järnvägsföremål med anknytning till Västerviksbanorna som signalreparatör Wilhelm Häggström påbörjade redan på 1960-talet, med avsikt att skapa en järnvägsmuseal del på Kulbacken, nuvarande Västerviks Museum. Men det har vuxit under åren.

Föreningens 40-årsjubileum uppmärksammas bland annat genom utställningen Kampen för järnvägen på Västerviks Museum.