Företaget Namste Sverige vill starta HVB-hem, alltså hem för vård eller boende, i Edsbruk och ansöker just nu hos IVO om tillstånd. Företaget är baserat i Stockholm, men har under en längre tid haft ett ställe i Västervikstrakten och tittat på att utveckla någon slags verksamhet här, berättar en av delägarna Sumitpal Singh.

– Jag har jobbat med ungdomar i Stockholm och vi vill ha ett ställe där ungdomar med rätt vägledning och rätt stöd kan få en bra framtid, säger han.

Men finns det behov för ett hem för ensamkommande?

– Inget stort behov, men behovet finns fortfarande, säger Sumitpal Singh.

Från kommunens sida är man tveksamma till om det verkligen finns ett behov av ett hem för ensamkommande flyktingbarn.

– Det kommer väldigt få just nu, det kom väl en under hela förra året, säger Jörgen Olsson, socialchef på Västerviks kommun.

Kommunen hade tidigare flera HVB-hem för ensamkommande, som nu har avvecklats.

– Om de räknar med att de ska klara sig på barn som kommer till Västervik så kommer de snart gå i konkurs, säger Jörgen Olsson.

Under 2015 ansökte 35 369 barn om asyl i Sverige, men enligt migrationsinfo.se har den siffran sjunkit markant och 2017 ansökte 1 336 ensamkommande barn om asyl.

Vad ska ni göra om det visar sig att Västervik inte räcker, att det inte kommer tillräckligt många barn hit?

– Då får vi utöka och ta emot från hela länet, säger Sumitpal Singh.