En kvinna har anmält Västerviks kommun och tre regionala vårdgivare i Västervik till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kvinnan anser sig ha fått bristfällig och fördröjd undersökning, vilket har lett till fördröjd diagnos och behandling av blodpropp i höger ben. Det hela inträffade 2016.

IVO bedömer att informationsöverföringen mellan hälsocentralen och kommunens personal varit bristfällig mellan den 28 och 31 december 2016, vilket medförde att läkarundersökning dröjde. IVO skriver att det inte går att klarlägga om Västerviks kommun eller Region Kalmar län är ansvarig för händelsen, därför bedömer IVO att båda parter är ansvariga.

Västerviks kommun skriver i sitt yttrande till IVO att kommunen kommer att arbeta vidare med identifierade brister i sitt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.

Enligt socialchef Jörgen Olsson jobbar regionen och kommunen mycket tillsammans. Kommunen samverkar med såväl primär- som slutenvård.

– På klämdagar har de ännu mer kontakt än de brukar ha i vanliga fall, så att det inte ska bli några överföringsmissar. Men sådant här kan alltid ske, men jag vet att man jobbar aktivt med den här frågan från båda hållen, säger Jörgen Olsson.

Inspektionen för vård och omsorg vill också uppmärksamma Västerviks kommun på vikten av att följa upp beviljade insatser inom socialtjänsten och att det, om patienten vill, ska ske i samverkan med anhöriga.