Under sommaren har Anticimex jobbat för högtryck med att sanera getingbon, både vanliga getingar och även bålgetingar. Många tror att bålgetingar är fridlysta, men de avskrevs från listan med rödlistade djur år 2000. Dock tror Anticimex att kulmen för getinginvasionen är över.

– Getingar lever bara en sommar och dör naturligt i augusti eller september, berättar Mikael Östh som är gruppchef för skadedjursbekämpning på Anticimex.

Några läsare har hört av sig angående andra kryp, gräshoppor och tvestjärtar. Gräshopporna är troligtvis en lokal företeelse, för dem har inte Anticimex behövt ta hand om. Tvestjärtar kan man märka av, de kan dyka upp inomhus en torr och varm sommar.

Artikelbild

| Det har varit en extrem getingsommar, men snart är den slut.

– De söker fukt, när det är så här varmt och torrt som det har varit i sommar letar sig tvestjärtarna inomhus för att hitta fuktiga miljöer, säger Mikael Östh.

Tvestjärtar i sig är inte farliga, men kanske inte så trevliga husdjur. De lever på förmultnande material och döda djur, så man kanske inte vill ha dem inpå sig. Har man en kompost i närheten av huset kan det bli en attraktiv miljö för djuren. Om man vill bli av med tvestjärtarna kan man köpa en insektsfälla med klister som de fastnar i. Men det finns också mer djurvänliga metoder att bli av med tvestjärtar inomhus.

– Gör en fälla av fuktad ihoprullad wellpapp, då kommer djuren att krypa in där och så kan man skaka av dem utomhus.