Förra året utförde Anticimex i Västervik 850 saneringar och i år endast 150 i Västerviks kommun.

– Förra året hade vi extremt mycket mer saneringar än vi någonsin haft. Då var också den varmaste sommaren och getingar gynnas av varmt väder och tillgång till föda, säger Kim Wiström, gruppchef på Anticimex i Västervik.

Getingarna är färre till antalet vartannat år. Det är ett återkommande mönster och naturens gång.

– Antalet getingar går i cykler och beror inte bara på väder utan på getingars biologi. År med mycket getingar är konkurrensen hög om boplats och föda, vilket resulterar i att drottningen som ska övervintra och skapa nya samhällen får sämre chans att överleva. År med lite getingar blir det tvärtom, säger Kim Wiström.

Han berättar att getingar inte är några skadedjur utan nyttodjur. Anticimex får ofta in samtal från oroliga människor som tror att de är allergiska mot getingar eftersom de har andra allergier men enligt Kim Wiström är detta ett missförstånd. Fast är man rädd, så finns det mycket man kan göra för att undvika dem.

– Under vintern kan man ta bort getingbon, då är de tomma, så man inte blir förvirrad över vilka som är nya och vilka som är gamla när sommaren kommer.

Getingar flyttar nämligen aldrig in i ett gammalt bo.

– Ta bort de bon du hittar redan i maj. Då är de stora som en pingisboll och där bor då bara en drottning, säger Kim Wiström.