Projektet för att skapa en e-hälsoarena är ett samarbete mellan Region Kalmar, Kalmar Science Park och Linnéuniversitetet. Kostnaden för satsningen blir drygt 21 miljoner kronor där Region Kalmar står för 30 procent, Linnéuniversitetet för 20 procent och EU-anslag genom Tillväxtverket för 50 procent.

– E-hälsoarenan kommer att skapa tillväxt i företag och göra det enklare för länets invånare att ta till sig nya e-hälsotjänster. Inte minst ska projektet se till att de som arbetar inom vård och omsorg får mer tid över till patienterna, till det som man är allra bäst på och där smarta e-hälsolösningar kan avlasta, säger Louise Östlund, vd för Kalmar Science Park.

Region Kalmar skriver i ett pressmeddelande att e-hälsoarenan ska bestå av träffar, workshops och seminarier mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. Avsikten är att arenan i framtiden ska utvecklas till ett kunskapscenter inom e-tjänster.

Artikelbild

| Region Kalmar ska bygga en helt ny e-hälsoarena där offentlig sektor, akademi och näringsliv tillsammans ska utveckla nya tjänster inom e-hälsoområdet.

– Vi befinner oss i en digital omställning och att ta fram nya e-hälsotjänster är en viktig del i det. E-hälsoarenan förenar regional utveckling med hälso- och sjukvård på ett sätt som gynnar både patienter och medarbetare, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Hur viktigt är det att sjukvården hänger med i den digitala utvecklingen?

– Jag skulle vilja säga det är otroligt viktigt för den offentliga verksamheten, både i regionen och länets kommuner. Digitalisering är en jätteviktig framtidsfråga och en möjlighet för oss, svarar Ingeborg Eriksson.