Det är i områdena kring Örbäcken och Kvännaren som villabor uppmärksammat att de vägar som vanligtvis använts till parkering nu börjat leda till böter.

– När vi flyttade hit 1979 var det på tal att skapa parkeringsytor, något sådant har ännu inte skett. Man måste kunna parkera bilen utan att vara nervös, säger May Johansson som bor vid Kvännaren och ännu inte fått någon parkeringsbot.

Enligt Christer Ramström på Västervik Miljö och Energi är det inte på tal att kommunen ska ha önskat ett extra fokus för parkeringar kring villaområden. Uppfattningen om hårdare tag kring parkeringar i villaområden kan bero på att kommunen nu använder sig av ett nytt bolag för att övervaka parkeringar.

– Sedan början av maj är det Securitas, på uppdrag av Västervik Miljö och Energi, som bevakar parkeringarna i Västervik. Att folk upplever att böter för parkering i villaområden har ökat kan bero på att Securitas rör sig i ett annat mönster i staden än de som vi hade på uppdrag tidigare, säger Ramström.

Det är samma regler som gäller på gatan utanför huset som för samhället i övrigt. Det är viktigt att tänka på att man inte får parkera i motsatt färdriktning eller så att man förhindrar ut- eller infart till en fastighet. Det kan även vara en fråga för böter om man står för nära ett övergångsställe eller en korsning.

Vi har sökt Securitas i Västervik och de har avböjt att kommentera.