Alldeles intill Ica Maxis parkering, invid flaggstängerna, står ett rött lådliknande litet hus. Här huserar numera ett bisamhälle. Bina flyttade in i fredags och började samla nektar på en gång. Redan några dagar senare finns det honung i vaxkakorna.

– Pollinerare har stor betydelse för det vi lägger på våra tallrikar. Jag har funderat ett tag på att vi borde skaffa en bikupa i anslutning till butiken. Ingen kan göra allt, men man kan göra något, säger icahandlare Katharina Arvidsson.

För att göra slag i saken kontaktade hon Leif Svensson, biodlare och lokal leverantör av honung.

Artikelbild

| Ny kupa. Leif Svensson, biodlare och Katharina Arvidsson, icahandlare, inspekterar bina i den nya bikupan utanför Ica Maxi Västervik. Se även film på vt.se.

– Genom att Leif tar sig an kupan finns förutsättningarna att lyckas. Det krävs kunskap och erfarenhet.

Tanken är att honungen som produceras ska säljas i butiken. En enda kupa ger dock inga mängder. Katharina Arvidsson ser projektet mer som en symbolisk handling. Leif Svensson, lokal biodlare sedan många år, berättar att maten som odlas är mellan en tredjedel och fjärdedel beroende av pollinerande insekter varav hälften av dessa är våra tambin. Bina minskar i antal och anses hotade på grund av miljöföroreningar och sjukdomar.

– Det är bra att företag genom den här typen av handling tar ställning. Det manar till ökad insikt och förståelse bland allmänheten, säger Leif Svensson.

Bikupan står placerad bara ett 30-tal meter från Stora Infarten som tidvis är tungt trafikerad.

Artikelbild

| Honung. Redan efter några dagar har bina börjat fylla vaxkakan med honung.

Finns det risk för att honungen blir giftig?

– Enligt undersökningar samlar inte bina förorenad nektar. Men vi kommer att ta prov på honungen och skicka den till ett laboratorium i Tyskland föra att vara säkra, säger Leif Svensson.

Artikelbild

| Snälla. Leif Svensson säger att dessa bin är kända för att vara vänliga.

På nationaldagen kommer Leif Svensson berätta om bin från Ica Maxis scen. Det blir även en hel rad andra uppträdanden i och med att Ica fyller 100 år.