Örserumsån mynnar ut i Örserumsviken vid gamla pappersbruket i Västervik. Ån har i dag en ganska enformig bottenstruktur, vilket inte bidrar till en ökad biologisk mångfald.

Åtgärderna, som fått grönt ljus av länsstyrelsen, handlar bland annat om att lägga ut grus i och vid vattendraget, vilket underlättar för lekande fisk.

Vattensamordnare Anders Fröberg uppger att de tänker påbörja biotopvården nu i augusti.

– Det är ett område cirka 100 meter upp från mynningen det gäller.

När åtgärderna är genomförda, blir det lättare för djur att ta sig i vattnet mellan Hästhagssjön och Örserumsviken.