Debatt Inför sommaren meddelades att en av de två medicinklinikerna på Oskarshamns sjukhus förblir stängda tills efter årsskiftet. Nu kommer nästa smäll.

Utöver att drygt 40 sjuksköterskor saknas till hösten, vilket kan ge påtagliga konsekvenser för verksamheten, säger nu åtta läkare dessutom upp sig från medicinkliniken. Det är allvarligt.

Nedläggningen av IVA är en del i försämringen av tillgängligheten för patienterna och den negativa trenden påverkar såklart hur attraktivt sjukhuset är som arbetsplats att söka sig till.

Dessutom är de så kallade ITVA-platserna endast i projektform under hösten. Hur ska de kunna drivas vidare och bli permanenta när det saknas så mycket personal?

Oskarshamns sjukhus går till synes kräftgång vad gäller rekrytering, exempelvis är beroendet av andelen hyrläkare tre gånger större (18 procent) jämfört med Kalmar och Västervik.

Och att stänga vårdplatser för att råda bot på personalkrisen går ju bara till ett visst.

Länsunionen spelar ett farligt spel med både tillgängligheten och patientsäkerheten; de måste klargöra för medborgarna i mellersta Kalmar län vad de vill med Oskarshamns sjukhus. Utvecklingen, eller närmast ”avvecklingen”, är bekymmersam.

(M) har ihop med (KD) presenterat skarpa förslag som bland annat inkluderar konkurrenskraftiga löner, god arbetsmiljö, attraktiva arbetstider, delaktighet samt en översyn av grundbemanningen för att komma till bukt med personalkrisen utan att äventyra akutsjukvården i mellanlänet.