Debatt De senaste femton åren har 1,6 miljoner människor fått uppehållstillstånd i Sverige och då ingår inte de tiotusentals människor som illegalt befinner sig i vårt land enligt uppgifter från MUF på Aftonbladets debattsida.

I juni månad röstade riksdagen fram en kontroversiell lag med stöd av KD om anhöriginvandring eller återanknytning som det också kallas och enligt migrationsverkets beräkningar räknar man med att ca 20 000 asylsökande kommer att söka asyl under åren 2019-2022 och anhöriginvandring räknas med ca 10 000 människor fram till 2020.

Det här innebär att den som vill ta hit släktingar, inte behöver garantera tak över huvudet och försörjning, nej, den kostnaden läggs på oss skattebetalare, antingen vi vill eller inte. Vi kan ju inte ta hand om dem som redan vistas i vårt land, hur ska regeringen lösa försörjningen och bostäder med anledning av detta?

Ska de människor som kommer hit få bo i de förlorade områdena så det blir ännu mer segregerat. Stifta lagar är vår regering bra på men ta konsekvenserna är det sämre med.

Vem minns inte 2015 då vi hade massinvandring, utan minsta gränskontroll. Kommunerna mäktade inte med att ta hand om de här människorna och detta lider kommuner av än idag med ekonomiska svårigheter och bostadsbrist som följd. Mitt i detta kaos, år 2016, klubbade regeringen igenom en tvingande anvisningslag som innebär att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Man kan alltså inte säga nej.

Vår invandringspolitik är direkt skadlig för vårt land och det är bara att beklaga att regeringen inte tar det minsta ansvar för de människor som är här.

Sverige är ett litet land och vi ska inte, bör inte och kan inte vara en humanitär stormakt som tar emot alla människor som vill pröva lyckan och få det bättre ekonomiskt ställt.

En sak är säker, jag är glad över att ha röstat på rätt parti, ett parti som är helt oskyldig till det Sverige vi bevittnar idag, ett segregerat och splittrat land med total ansvarslös invandringspolitik