Efter en, i våra trakter, ovanligt gråtrist novembermånad kom så äntligen december och första advent och lyste upp tillvaron med sol och litet snö. När adventstiden börjar ökar besökandet i våra kyrkor. Så också i Hjorteds kyrka, som liksom i många andra kyrkor runt om i landet på söndagen firade första advent. 

De många besökarna i Hjorteds kyrka fick ta del av en vacker och stämningsfull gudstjänst, fylld av vacker musik framförda av barnkören MixVox och Julkören under ledning av kantor Jenny Larsson. Körerna ackompanjerades av Jenny Larsson och Jan-Olof Kulander. Medverkade gjorde också Susanne Israel på flöjt, David Israel och Nils-Inge Andersson på trumpet. Sångsolister i Julkören var Lisa Hilmersson och Elsa Nilsson i MixVox. Gudstjänsten leddes av församlingsprästen Ulrika Robertsson.