I dagarna har bageriföretaget Pågen rapporterat om att de skjuter upp sina planer på att expandera i Malmö. Företaget är av förklarliga skäl elintensivt och med planer på ökad kapacitet kommer krav på ökad konsumtion av el – något som elleverantören Eon inte kan tillgodose på grund av elbrist.

Denna utveckling är mycket allvarlig. Risken är stor att vi inom några år står inför akut elbrist, vilket skulle innebära att ytterligare stora elanslutningar till städerna nekas. Detta drabbar inte enbart större företag och deras etableringar, utan också den stora andel underleverantörer som i många fall utgörs av små företag. Vi måste kunna säkerställa el till landets alla företag och kunder som behöver tillförlitlig elförsörjning året om.

Därför anser vi att:

Handläggningstiderna måste kortas: Idag är ledtiderna från start till färdig infrastruktur oproportionerligt långa. En stamnätsledning eller en problematisk regionnätsledning kan exempelvis ta omkring 10–15 år, där cirka 10 procent av tiden utgör själva byggandet. Detta är alldeles för lång tid och för att kunna möta den elbrist som vi står inför måste handläggningstider och tillståndsprövning förkortas.

Elnätsförordningen måste omförhandlas: Elnätsförordningens ambition att sänka elnätspriserna för kunder är lovvärd, men skapar i längden större övergripande problem, då det bland annat äventyrar leveranssäkerhet och tillväxt. Vi ser att rekordstora investeringar krävs för att skapa framtidens smarta elnät. Regleringen som kraftigt begränsar elnätsföretagens avkastning hämmar nödvändiga investeringar för att rusta upp och utveckla elnätet. Regeringen bör utvärdera den nya förordningen och justera intäktsramarna så att elnätsföretagen kan genomföra de investeringar som krävs och således säkra regional försörjning av el.

Magnus N:son Engelbäck

regionchef Företagarna Syd

Philip Thunborg

expert hållbarhet och infrastruktur, Företagarna