I januari revs den gamla ångbåtsbryggan i Helgenäs, då den var i så dåligt skick att den inte gick att använda längre. Invånarna blev lovade en ny brygga till våren.

Så småningom kom bryggan på plats, även om det dröjde en bra bit in på sommaren. Men Monika Hellman, boende i Helgenäs, tycker att det är märkligt att kommunen inte redan från början såg till att det fanns utrustning till. Bland annat finns det inga ringar på bryggan som man kan sätta fast båtar i.

– Det har varit båtar inne här, men de har inte kunnat lägga till, säger hon.

En annan sak som hon har reagerat på är att det inte finns utrustning för livräddning och ingen stege, som man kan klättra upp på bryggan på.

– Ramlar man i här, är det inte lätt att komma upp, säger hon och pekar mot den höga kanten ner till vattnet.

Den gamla livbojen togs bort, men någon ny har inte tillkommit.

I övrigt är ortsborna nöjda med bryggan och den upprustade kajen, vill hon tillägga.

Christer Schneitz är projekteringsingenjör på Västerviks kommun. Egentligen är det inte han som har hand om dessa frågor, men han kollar upp vad de kan göra åt saken och återkommer sedan med besked:

– Vi hade utrustning hemma, så vi kommer att sätta upp det i nästa vecka, säger han.

Med utrustning menar han såväl stege på bryggan som livboj, krok med långt skaft och en lös stege på land. Han hoppas även att ringar för angöring av båtar ska komma på plats samtidigt.