Industriområdet vid infarten, alternativt det gamla grustaget. Det är två platser som Berith Ericsson tycker kunde passa för en återvinningsstation.

Som det är nu, ligger stationen på planen vid Bjursundsvägen och Sandbyhovsvägen. Där finns också en parkering, tänkt för dem som ska vidare ut i skärgården, men det händer då och då att folk i stället parkerar framför containrarna, så att lastbilen inte kommer åt att tömma dem.

Alla som ser att det är skräpigt vid en station kan gå in på FTI:s hemsida, klicka sig fram till rätt station och anmäla att det behöver städas eller tömmas. Det går också att ringa, om man föredrar det.

Artikelbild

| Återvinningsstationen i Loftahammar.

Berith Ericsson känner väl till den möjligheten, och använder den, men det fyller ju så snabbt på med mer. Hon tycker att det vore bättre att lägga återvinningsstationen på ett ställe där färre blir störda av den.

När det gäller dumpning av sopor, gör folk det ändå, fast det finns närboende intill. Ofta sker det på kvällar och nätter.

Medan vi pratar, hoppar en skata runt och undersöker alla säckar och påsar som står inklämda mellan containrarna. Det luktar surt av sopor.

– Det är jätteäckligt, säger Berith.

Artikelbild

| Det finns flera förslag om var en återvinningsstation i Loftahammar skulle kunna ligga.

Ulf Spång, sommarboende i Källvik, tycker att det är ett problem att containrarna på återvinningsstationen så ofta är fulla.

– Jag har själv åkt dit flera gånger för att slänga, men fått åka hem igen med grejerna, för att det inte funnits plats att slänga dem.

Han tycker att det är synd att det ska se ut såhär i en kommun som säger sig vilja satsa på turism.