Sökläget på Gamleby folkhögskola får ses som en lägesrapport, eftersom skolan tar emot ansökningar så sent som ett par veckor efter kursstart.

– Kan vi, så plockar vi på, säger Eva Grenfeldt, studie- och yrkesvägledare.

– Det är de sökandes marknad, konstaterar Agnetha Wibell.

Artikelbild

| Eva Grenfeldt är studie- och yrkesvägledare på skolan.

Hon är utbildningsledare på GTV, folkhögskolans utbildning till TV-produktionsspecialist. Men just den utbildningen hade sista sökdatum redan i april och tar inte emot fler ansökningar. Dessutom är det så fullt som det kan bli. Skolan tar in 35 elever, mot normala 32. Det var 99 sökande i år, mot 73 i fjol.

En annan populär utbildning är "Remake Reuse Recycle".

– Det finns ett ökat intresse för hållbarhet och distans är en studiemodell som passar många som är intresserade av ett ämne, säger Eva Grenfeldt.

När det gäller de nya profilerna på allmän kurs är "Människan" (beteendevetenskap) och "Svenska språket" populärast, medan det finns lediga platser på de andra, "Risk och säkerhet", "Skapande och skrivande" och "Naturvetenskapligt basår".

Artikelbild

| Gamleby folkhögskola.

På utbildningarna till fritidsledare och lärarassistent finns också platser kvar. Söktrycket har ökat något på den sistnämnda utbildningen, där de flesta av eleverna är från Västerviks kommun.

Fotokurserna är nästan fulla, bara någon enstaka plats återstår, och Seniorakademin fyller som vanligt sina 24 platser.

Odlingskurserna är också väldigt populära.

– Där får man säga vilket klockslag man öppnar anmälan, säger Grenfeldt.