Dynestadviken, som ibland kallas för Dynestadsjön, är den innersta delen av Gamlebyviken och ligger vid Nygård. Den ses också fint från E22, när man kör mellan Gamleby och Björnsholm.

Anders Fröberg, vattensamordnare på Västerviks kommun, berättar att prover har tagits i viken varje år sedan 2009 och med oregelbundna mellanrum även tidigare.

När det gäller halterna av kväve och fosfor har de inte sjunkit än. Däremot kan det skönjas en svag förbättring av syrehalterna, men det handlar om mycket små förändringar.

– Vi har räknat med att det här kommer att ta tid, säger Anders Fröberg.

Han berättar att det är ett projekt som ska pågå i många år framöver, och dessutom utökas till att omfatta all jordbruksmark i dalgången vid Dvärgstad. Även där ska man pumpa upp näringsrikt vatten från Dynestadviken och vattna med, precis som man gjort på den västra sidan, vid E22. Kolfilterdiken ska också anläggas.

I och med de här nya åtgärderna, tror Fröberg att förbättringen i Dynestadviken ska sätta fart lite mer.

– Det blir verkligen ett helhetsgrepp, att man gör alla åtgärder, säger han.

Han påpekar också att det är flera år sedan det var riktigt krisläge i viken, med syrebrist även vid ytan.

Ola Helmerson, fiskerikonsulent på Hushållningssällskapet, vill även han framhålla att det tar tid att "vända skutan".

– Det är som att vrida på ett burklock innan det händer något.

Syrehalterna har blivit lite, lite bättre. Det har gett utslag när de har provfiskat i viken, något som de har brukat göra vart fjärde år.

– För två år sedan hade vi en hel del fångst i ett nät som var tomt 2013. Det var såpass stor fångst att det inte kunde vara en slump, säger han.

När bevattningen nu utvidgas till att omfatta även Dvärgstaddalen, hoppas Helmerson – precis som Anders Fröberg – att förbättringen ska gå fortare.

Han ser också en annan fördel med bevattningen: även under riktiga torrsomrar behöver man inte ha dåligt samvete om man vattnar grödorna.

Men eftersom Dynestadviken ser ut som den gör, och har så tunn förbindelse med resten av Gamlebyviken, tror Ola Helmerson att man måste fortsätta med åtgärder även i framtiden. Annars ser han en risk att det blir lika dåligt igen på sikt.

– Det är ett jätteviktigt projekt och intressant att se hur det utvecklas, men vi måste ge det lite tid.

script async defer type="text/javascript" src="https://delivery.youplay.se/load.js?id=880804" class="yp" data-config='{"autoplay":true,"mute":true,"zone_id":1274,"player":"sp","addons":"111","part_id":202849}'>