Det är en ortsbo i Ekängen i norra Gamleby, som i tidningen vill vara anonym, som hört av sig till oss kring det flytande röret.

– Det kan vara en dödsfälla om man kör båt och inte ser den, säger ortsbon vars hus ligger med utsikt mot viken.

Man är rädd för att folk ska komma till skada men riktar även kritik mot kommunen som inte tycks göra något åt saken.

– I åratal har folk här på gatan fört en dialog med kommunen om det här problemet, skulle någon köra på det flytande röret lär det leda till skador men går avloppet sönder så kan vi stå inför en miljökatastrof, säger ortsbon.

Det är det kommunägda bolaget Västervik Miljö och Energi som ansvarar för kommunens VA-system. Lotta Lidman-Almqvist arbetar där och berättar för oss att de är medvetna om problemet med avloppsröret.

– Att det flyter upp beror på att det bildas luft i röret. Luften ska egentligen sippra ur röret genom luftare men av oklar anledning gör den inte det. När röret börjar fyllas av sekret så bildas det luft och blir det för luftigt så flyter delar av röret upp, säger Lidman-Almqvist.

Hon tilläger att de även förra sommaren hade problem med att luft bildades i röret och att de då utförde nödvändiga åtgärder som skulle stoppa problemet. Vikter monterades då på röret för att hejda att det stiger mot vattenytan. I år har man rensat röret och även beställt in ytterligare vikter som kan monterats på avloppsrör om behovet uppstår.