På onsdagsmorgonen var biskop Martin Modéus med och firade askonsdagsmässa tillsammans med anställda och församlingsmedlemmar i Hjorteds kyrka. Mässan leddes av församlingsherden Ulrika Robertsson.
Askonsdagsmässan är en gudstjänst med nattvard. Den har fått sitt namn efter en äldre kristen sedvänja att strö aska på dem som kom till kyrkan och lyfte fram sina synder.  

De som deltog i onsdagens gudstjänst kunde av församlingsherden få ett kors av aska i pannan. Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv. Senare under dagen besökte biskopen HT-hallen i Totebo. Där fick han ta del av ”Come and play” som är en sammankomst med språkcafé, spel och lek. Det drivs av Totebo IF tillsammans med kyrkan. 

Visitationen i Hjorteds församling avslutades på kvällen med en middag i Hjorteds församlingshem.