Vi fick en fråga från en läsare vad vattenkiosken i Ankarsrum har för funktion. Vi kontaktade Ruben Öberg på Västervik miljö och energi för en kommentar:

– Den vattenkiosk du nämner i Ankarsrum är en del av en satsning på att göra vårt kommunala vattennätverk säkrare. Det är något vi har arbetat på de senaste fyra åren, säger Öberg.

Han förklarar att bakgrunden till vattenkioskerna är att kommunen tidigare hade problem med att både privatpersoner och entreprenörer snyltade vatten från de kommunala brandposterna. Då kommunen inte visste vad för verktyg eller metoder som användes så såg de en risk att det allmänna vattennätverket kunde försämras.

Artikelbild

| " Vi hade ingen kontroll på hur mycket vatten som togs från brandposterna eller om något ovälkommet kom in i vattensystemet", säger Ruben Öberg på Västervik miljö och energi.

– Vi hade ingen kontroll på hur mycket vatten som togs från brandposterna eller om något ovälkommet kom in i vattensystemet, säger Öberg.

Lösningen blev att det sattes lås på alla brandposter och att de som av olika anledningar behöver fylla på vatten får vända sig till vattenkioskerna. För att få ut vatten ur kiosken behövs en digital nyckel och när vattnet väl börjar pumpas ut så mäts vattenmängden digitalt. När man har fått det vatten man behöver så får man via faktura betala för den mängd vatten som pumpats.

I händelse av kris eller ett begränsat avbrott i kommunens VA-system så kan kioskerna få en ytterligare funktion.

– Skulle ett kvarter eller mindre område på en ort drabbas av tillfälligt avbrott i vattenledningarna så skulle vattenkioskerna kunna användas som en plats för de drabbade att hämta ut vatten på, säger Ruben Öberg.