Låg inkomststandard innebär att hushållet, efter att skatt har dragits och eventuella bidrag kommit in, inte har tillräckligt med pengar för att det ska räcka till saker som mat, kläder, skor, lek och fritid och försäkringar.

Nära 44 000 barn i Sverige bor i familjer som har haft låg inkomststandard under en längre tid. Fyra av tio av barnen bor med en ensamstående förälder och nära 75 procent av dem är födda utomlands eller har minst en utrikesfödd förälder.

Vi har ganska bra koll på exakt vilka inkomster hushållen har, men vi har inte koll på de faktiska utgifterna utan har skapat en norm beroende på hur hushållet ser ut. Så vi kan inte säga med hundra procents säkerhet att pengarna inte räcker till för de här familjerna, men de har väldigt låga inkomster, säger Petter Lundberg, utredare på SCB.

I undersökningen har SCB för första gången tittat på inkomststandarden under en längre tidsperiod. Familjerna som de 44 000 barnen lever i hade en låg inkomststandard under 2017, och under minst två eller tre år dessförinnan.