Film Det ska tas fram nya riktlinjer för hur filmbranschens branschråd ska fungera i relation till Svenska Filminstitutet, SFI. Det meddelade Anna Serner, vd för SFI, när den svenska filmhösten presenterades på måndagen.

Branschråden skapades när filmpolitiken lades om och blev helstatlig, för att företrädare för olika delar av filmbranschen skulle få komma till tals trots att den gamla modellen med ett branschtungt filmavtal skrotades.

Men arbetet med branschråden har inte fungerat helt tillfredsställande, de har fått mindre inflytande än vad som har varit regeringens intention, enligt en rapport från Statskontoret.

Enligt Serner har det förts bra och konstruktiva samtal i frågan och nu sammanfattas alla synpunkter. Eva Hamilton, ordförande för branschorganisationen Film & Tv-producenterna, är positiv till de nya riktlinjerna.

Jag tror att det kommer att det kommer att landa i en bra konstruktion, säger hon.