Ledare En besättning på 23 personer sitter fortsatt fast på den av Iran konfiskerade oljetankern Stena Impero i Hormuzsundet, mellan Persiska viken och Omanviken. Fartyget är brittiskflaggat men ägs av svenska rederiet Stena Bulk. Frågan är nu hur Stena Impero med last och besättning ska kunna komma därifrån oskadd, utan att konflikten med Iran eskalerar.

Från iranska myndigheter hävdas att oljetankern är konfiskerad eftersom den ska ha rammat en fiskebåt och sedan struntat i dess nödmeddelande. Att något sådant verkligen har hänt finns dock inga trovärdiga uppgifter om. Irans agerande den 19 juli, som bryter mot reglerna om transitpassage genom internationella sund, är därmed än allvarligare. Enligt Stena Bulks vd Erik Hånell får rederiet inte ens tala med besättningen på oljetankern (TT 22/7).

Den egentliga anledningen till att Iran ger sig på en brittiskflaggad oljetanker är, av allt att döma, som vedergällning mot att Storbritannien stoppade en iransk sådan i Gibraltar tidigare i juli. Grunden till det var dock mer trovärdiga uppgifter om att tankern transporterade olja till Syrien, vilket strider mot EU:s sanktioner.

Bakgrunden till de stoppade och konfiskerade fartygen är i sin tur en upptrappad konflikt mellan i huvudsak Iran och USA. Den har bland annat resulterat i nedskjutna drönare och attacker mot fartyg i Hormuzsundet. Även om USA:s agerande knappast har dämpat konflikten, är det tydligt att Iran leder upptrappningen. Något som nu drabbar inte bara Storbritannien och Stena Bulk, utan hela närområdet och den fria sjöfarten genom sundet.

Konflikten i Hormuzsundet lär inte lägga sig av sig själv, även om Stena Impero skulle släppas inom kort. Storbritanniens utrikesminister Jeremy Hunt föreslog därför på måndagen en gemensam europeisk skyddsaktion i området. Målet skulle då vara att säkra genomfart samt skydda besättningar och last.

En sådan aktion vore välkommen, om den görs med högsta graden av fingertoppskänsla för att inte riskera att konflikten exploderar. Och om Sverige bjuds in att delta bör vi också tacka ja. Inte bara för att konfiskerade Stena Impero är svenskägt, utan också för att det angår Sverige att säkra den fria handelssjöfarten. Men med tanke på att utrikesminister Margot Wallström (S) efter flera dagar inte sagt ett knyst om Irans konfiskering är dock utsikterna för ett svenskt deltagande inte särskilt ljusa.

Om Hormuzsundet fortsätter att vara ett riskområde för iranskt sabotage blir effekterna på världshandeln uppenbara. Det kommer att drabba export- och handelsberoende länder som Sverige hårt. Vid en europeisk skyddsaktion är det därför inte läge att passivt vänta i bakgrunden och hoppas att andra länder ska lösa problemet.