Det är trist. Och märkligt. Mediehusen i vår region - Mediehuset VT, Vimmerby Tidning och dess lokalredaktioner samt Kinda-Posten – har ett djupt och starkt intresse av att bevaka näringslivet.

Idag har nyhetscheferna bra koll på vad som händer inom det lokala näringslivet och de är inte rädda att skriva om såväl framgångar som motgångar inom företagsvärlden. Vi har även lyft fram näringslivsjournalistiken i egna avsnitt på våra sajter.

Svenskt Näringsliv har dessutom en formulering intill rankingen om medierna som jag fastnade för. Nämligen följande:

”Media har möjlighet att i stor utsträckning påverka bilden av det lokala näringslivet. Att visa en ensidigt negativ bild av företag och företagande skapar ett klimat där färre vill starta och driva företag”.

Här får jag en känsla av att man inte riktigt förstått hur mediehusen jobbar. Vår utgångspunkt är ju att bevaka det som sker, helt konsekvensneutralt och så objektivt det bara går. Om företagandet sjunker, om företag tvingas lägga ner – ja, då rapporterar vi om det. Svenskt Näringsliv fortsätter sitt resonemang på följande vis:

”Genom att lyfta fram framgångsrika företagare (i media) skapas också förebilder för unga människor som går i tankar om att starta företag”.

Jo, det kan stämma. Men samtidigt kan vi inte ta på oss ansvaret att fler människor ska starta företag. Det är inte vår uppgift. Däremot tycker jag att det är vår uppgift att hålla en bra balans i bevakningen. Om många företag lägger ner så ska vi självklart rapportera om det, men vi kan också lyfta fram positiva exempel i andra sammanhang. Och det gör vi ofta. Om man surfar in på våra näringslivsavsnitt på sajterna så kan man tydligt se att merparten av dessa artiklar rimligtvis borde tolkas som positiva. Här är de senaste rubrikerna;

”Hon vill satsa på sitt företag”, Hon är Coops nya butikschef”, ”Nu har det nya caféet öppnat”, ”Fem miljoner ska höja kompetensen”, ”Jättemaskin fördubblar kapaciteten”, ”Här bygger företaget nya lägenheter”.

Man får scrolla ganska djupt för att hitta ”negativa” artiklar om företag och företagande i vår region. Ändå upplever många, enligt flera undersökningar, att vi är negativt inställda till företag. För mig framstår det som ganska märkligt.