Insändare Läser i VT den 11 juli 2019 att Hjalmarsson tycker det finns fördelar med att förlägga året-runt-trafik till och från Gotland i Västervik. Vid sidan om denna artikel finns det en notis om att lastbilar fastnar i rondellerna.

Ja, hela trafiknätet i stan måste ändras om, större rondeller, bullerplank, gång- och cykelvägar, så breda att även rullstolar, barnvagnar får plats, en ny utfart till och från Västervik. Vad händer om någon olycka inträffar på väg ut till Hermanstorp? Det blir mycket tung trafik som ska ut mot terminalen. Vägen dit ut är inte mycket att hurra för!

Vet allmänheten att fartyg släpper ut massvis av koldioxid även när fartyget ligger i hamn, samt att koldioxid släpps ut på resorna? Jag sökte på Google och fick fram detta. Nu kunde jag inte hitta något årtal till nedanstående.

Enligt initierade källor så släpper ett stort fartyg ut lika mycket skadliga ämnen (svavel- och kväveoxid) som 50 miljoner bilar. Ser man i ett större perspektiv skulle världens 15 största fraktfartyg släppa ut lika mycket som hela världens fordonspark, eller 760 miljoner bilar. Tänkvärt och definitivt läsvärt!

Mig veterligen finns det ännu ingen lag som talar om hur mycket koldioxid båtar får släppa ut. Bilar får inte släppa ut hur mycket som helst!