Insändare Nyligen ägnade sig en hoper vattenskotrar åt icke lovlig körning i höga hastigheter främst på Gamlebyviken från Fiskarhamnen och norrut.

Det råder året runt 7 knop medan ytterligare sommarförlängning t o m augusti även fram till skylten vid Nilsten.

Hur skall i första hand Kanotklubbens paddlarelever kunna ägna sig åt en lugn utbildning när dessa marodörer förstör nöjet. Dessutom råder Skoterförbud sedan 2006 för dylika att vistas i Hamnarna.

Vad Kommunen bör göra omgående i samråd med arrendatorn av Reginelundsbryggorna är att sätta upp en skylt vid rampen OBS 7 knop. Detta har de besökande från andra orter aldrig upptäckt förrän man eventuellt kollar vad skylten på Stenpiren betyder. (7 Knop)

Nu är det även andra typer av farkoster som syndar. Hastigheten gäller för alla typ av vattenfarkoster. Hoppas att Kustbevakningen, som fått åtskilliga påringningar, gör något innan det är försent.

Det bör vara som i Australien och Florida m.fl. länder: 18 år och Förarbevis. I Florida och kustnära delstater gäller att man först måste kunna visa ett intyg på att man kan hantera åket och dessutom rätt ålder 18 år.

Jag väntar bara på att Ministern Eneroth skall få tummarna ur häcken att se till att det händer något innan det är försent.