Insändare I förra veckan omhändertogs en skadad knölsvan i Gamlebyviken vid Gertrudsvik. Av skadan framgår att svanen utsatts för våld mot sin vänstra sida. Uppenbarligen påkörd av vattenskoter eller båt som måste körts i hög fart. Vittnen till olyckan kan gärna kontakta mig!

Vid den här tiden på året byter (ruggar) svanar och gäss sina vingpennor och tappar då flygförmågan under en period. En ruggande fågel kan alltså inte flyga undan för en båt utan måste simma. Kommer en vattenskoter i hög hastighet hinner fågeln inte undan.

Det har rapporterats att omdömeslösa förare av vattenskotrar kört rakt in i flockar av gäss och även splittrat svanfamiljer, t.ex. i området mellan Hasselö och Södra Malmö liksom öster om Gränsö. Det kan vara så att förarna inte upptäckt fåglarna, men det finns även vittnen som menar att förarna medvetet styrt in bland fåglarna.

Kanske är det inte så underligt att kollisioner med fåglarna sker. Även vuxna personer med kepsen bakochfram snarare leker med skotern än använder den som transportmedel. Vattenskotrar är ett bra hjälpmedel för Sjöräddningen och Kustbevakningen som också vet hur de skall köras. Övriga vattenskotrar borde bara få användas i inre hamnen!