Insändare Nu lämnar många flyktingar Sverige och många av dem som tvingas lämna kom under den stora flyktingvågen 2015. De har fått nej på sina asylansökningar och oftast efter flera överklaganden så kommer det slutgiltiga beskedet: Ni får inte asyl.

Vi moraliserar inte över Migrationsmyndighetens beslut, de har säkerligen prövats och övervägts noga.

Det vi däremot vill uttrycka är de känslor som finns i samband med att människor tvingas lämna. Under flera år har många inom civilsamhällets organisationer, föreningar och kyrkor men även skolor och arbetsplatser lärt känna dessa människor.

Det är anställda och ideella inom dessa olika verksamheter som lärt känna många vuxna och barn. Vi har hört deras berättelser om krig, förföljelse och utsatthet och vi har försökt visa medkänsla och empati, vi har försökt förstå deras olika situationer och bevekelsegrunder att tvingas fly och söka asyl. Och inte minst, vi har delat sorg över familjer och enskilda som tvingats separera från släkt och vänner, tidigare arbetsplatser, studier och fritid och inte minst deras hem och bostäder de tvingats lämna. I många fall ligger deras tidigare liv i ruiner.

Ibland gör det ont att investera i människor, att lära känna och bli vänner för att sedan behöva skiljas. De som inte fick asyl utan tvingas lämna har att åter­igen försöka hitta en plats som kan bli deras hem och trygghet. Kvar är vi med våra böner och förhoppningar att det ska gå bra för dem.