Debatt Det blev ingen budget den 17 juni. Orsaken var att Moderaterna inte var nöjda med Socialdemokraternas nedskärningar på ca 22 miljoner kronor för 2020. De ville helt enkelt skära ner mer.

Därför valde Moderaterna, med stöd av Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Westervikspartiet att skjuta upp beslutet till nu i augusti. Socialdemokraterna såg till att locka över Vänsterpartiet och Liberalerna till den skara partier som anser de socialdemokratiska nedskärningarna väl avvägda. Den skaran består i övrigt av Centerpartiet och Miljöpartiet. Särskilt dyrköpt var inte stödet. Vänsterpartiet fick löften om utplantering av gäddyngel och en studieresa till England som betalning för sin underskrift på nedskärningskontraktet.

Två block står till synens i motsats till varandra, precis som i rikspolitiken. Bakom kulisserna är de dock båda överens om att den nyliberala nedskärningspolitiken – som fört oss till de problem vi idag ser inom skola, vård, omsorg och pensionssystem – ska fortsätta. Det enda som fortsätter göra Västervikspolitiken en smula unik är Socialisterna – Välfärdspartiet. Vi vägrar följa den samhällsskadliga dagordningen och ställer det i vår galna tid ”kontroversiella” kravet att stoppa nedskärningarna.

Istället för att fortsätta skära ner redan hårt slimmade verksamheter för att uppnå meningslösa överskott vill vi låta verksamheterna behålla sina resurser och på så vis få ett års andrum.

Istället för att lägga ytterligare 20 miljoner kronor på politikerarvoden och Västervik framåt vill vi flytta resurserna till välfärdsverksamheterna där de behövs mer.

Problemen är inte skapade lokalt och deras långsiktiga lösning ligger på riksplanet. Detta är dock ingen ursäkt för att spela med i ett det cyniska spel som förs av politikerna på riksnivå, där ansvaret för välfärden vältras över på kommunerna utan att kommunerna får tillräckliga resurser för att ta det ansvaret.

Vi socialister spelar inte med. Vi låter oss inte luras av politikerprat om ”ansvar” eller ”förbättringsarbete”. Vi lägger fram ett alternativ och ger ett rakt besked. Vi röstar aldrig på en nedskärningsbudget, och den nu föreslagna är inget undantag.

Socialisterna – Välfärdspartiets parlamentsgrupp,