Debatt Jag skriver om en artikel i VT 27/7 med rubriken ”Internationella besökare lockas till Västervik” där Niklas Lind Västerviks Framåt uttalar sig om Västerviks förträffliga skärgård.

Under pressresor och reklamkanaler (har ingen aning om vad det är!!!) menar han att skärgården är Västerviks trumfkort och att ”besökarna står med hakan glipande när de ser skärgården”.

Min reaktion blev att det är rena floskler, någonting som helt enkelt är tagit ur luften. Jag ser framför mig en okunskap om vad båtfolket och flera önskar sig av skärgården. Jag har inte hört att Västerviks Framåt har andats ett ord förut om vår skärgård. Det vi tycker är självklart, verkar inte vara på Linds agenda. Vad har hänt i skärgården? Ingenting vill jag mena!

Det är vi som båtägare som agerar med Båken, kraftledningen över sundet m.m. Västerviks Båtråd, representerat av alla de stora båtklubbarna och sällskapen i Västerviks kommun, bildades 2018 vi skrev i våras ett medborgarförslag om just dessa frågor men bemöttes av total tystnad från kommunen och deras samarbetspartner Västervik Framåt. De åsikter som vi fört fram om båtlivet i Västervik och skärgården i synnerhet har tydligen inte varit av intresse eller så är vi helt ignorerade och det reagerar vi på!

När vi bildade Västerviks Båtråd hade vi en förhoppning om att starta en dialog med berörda tjänstemän och politiker. Vi hade tänkt oss att bidra med idéer och infallsvinklar om båtlivet och inte minst miljön i vår skärgård. Några sådana kontakter har vi inte sett till.

Under sommaren har vi fått rapporter om tillståndet i angränsade skärgårdar inte minst Ålands och Finlands skärgårdar där man har utrustat och upprustat sanitära anordningar för tömning av sitt toalettavfall både i naturhamnar och gästhamnar. Här har man satsat på att bemöta de med ”hakan glipande turisterna” på en helt annan nivå än Västervik.

Jag kan upprepa de brister som fortfarande existerar i vår skärgård, om vederbörande tjänstemän och politiker inte har förstått vad en båtturist önskar sig.

Upplysningsvis är det så, att många båtburna gäster överhuvud taget inte besöker Västerviks Gästhamn utan mellanlandar i vår skärgård för att sedan fortsätta söderut eller norrut, vad har man gjort för dem? Varför finns ingen tömningsanordning för toalettavfall, varför upprustas inte de befintliga toaletterna som finns och som borde ses över vad beträffar tillgänglighet och läge? De sattes upp på sjuttiotalet nu har båtlivet ändrats.

Sedan dess har båtarna blivit större kräver lättare och kräver djupare tilläggning, m.m. Jag har skrivit om detta förut men inget händer.

Båtrådet har tagit initiativet till en dialog angående miljön kring våra båtar med Västerviks miljö och byggnadskontor så långt har vi fått till ett bra samarbete kring dessa frågor.

Men det räcker inte. Det är ju kommunen som måste agera. Vi äger ju en skatt i skärgården låt göra den tillgänglig både på land och på vatten.