Debatt I dag talas det ofta om ”extremväder”. Det är ett märkligt ord, om man söker i SAOL hittar man inte ordet.

Söker man däremot på Google så får man 129 000 träffar! Det måste alltså vara ett ganska nytt ord. Ofta används ordet tillsammans med ordet ”Klimatförändringar”. Men vad är då extremväder?

De senaste åren har det visat sig som stora regnmängder och svåra åskväder. Regnet har förorsakat översvämningar och jordskred, hagelstormar med hagel stora som tennisbollar har slagit sönder både hus och bilar.

Extremvädret har även skördat många liv på grund av höga temperaturer, det är framförallt gamla och sjuka som inte klarat av värmen. Människor har varit tvungna att flytta från vissa områden på grund av att extremvädret gjort marken obrukbar.

Kan klimatförändringar ha något med extremväder att göra? Självklart är det så! Det är ju klimatet på jorden som avgör vilket väder vi får. Om klimatet förändras så förändras även vädret, enligt de senaste forskningsresultaten stiger den globala medeltemperaturen allt snabbare, vilket vi nu ser resultatet av som ”extremväder”.

Just nu befinner sig vår planet i en klimatkris som snabbt kan förvandlas till ett klimatnödläge! Det är hög tid att de nödvändiga besluten som krävs för att stoppa klimatförändringarna fattas av världens styrande församlingar.

Och de måste vara eniga om besluten, det räcker inte med att några länder gör det, alla måste vara med.

Vad kan jag som enskild och vanlig människa göra åt klimatförändringar? Tyvärr inte så mycket! Men tillsammans kan vi visa de styrande att vi kräver förändringar genom globala beslut med åtgärder som stoppar den globala uppvärmningen.

En ny rörelse håller på att växa fram, FFF, Fridays For Future. Den som startade rörelsen var Greta Thunberg, en svensk tjej som väl alla har hört talas om.

Hon har nått en enorm framgång med sitt budskap att det är bara gemensamt vi kan påverka de som har makten att fatta de rätta besluten för att rädda klimatet på planeten Jorden.

Hur gör man då kanske ni undrar. Jo gå till stora torget i Västervik på fredagar mellan kl. 14 och 15 och ”strejka” för att makthavarna skall fatta de beslut som krävs för att stoppa klimatförändringarna!