Debatt Sommarkortet är en frihetsreform. Frihet för unga att kunna ta sig överallt i hela länet utan att behöva pengar. Frihet för 17 000 ungdomar som får möjligheten att resa fritt med Kalmar Länstrafik under hela sommarlovet.

Sommaren 2018 fick elever i årskurs 6-9 i grundskolan och år 1 och 2 på gymnasiet Sommarkort, ett avgiftsfritt busskort som för de unga i Kalmar län innebar en möjlighet att resa fritt i hela länet. Alla kunde ta bussen gratis till stranden, till ett sommarjobb, till stan eller för att hälsa på en släkting. Ingen behövde be sina föräldrar eller någon annan om skjuts eller om pengar till bussen. Ett busskort för alla unga oavsett ekonomiska möjligheter.

Det uppskattade sommarkortet drevs fram av Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen. Staten stod för kostnaden och Kalmar Länstrafik gjorde en utvärdering som visade att 340 000 resor genomfördes under sommaren, så visst tycker Kalmar läns unga om Sommarkortet och självklart vill de ha det i sommar igen.

Men det var med sorg och bestörtning som vi efter valet såg hur riksdagen röstade igenom ett budgetförslag från Moderaterna och Kristdemokraterna som avskaffade kortet. Sommarkortet ingår inte heller bland punkterna i den nya regeringsförklaringen och vi vet ännu inte om regeringen har för avsikt att finansiera korten för 2019.

På regionfullmäktige i Västervik gick både borgerliga och socialdemokratiska representanter upp och pratade sig varma för detta Sommarkort. Det känns bra! Men det som inte känns bra är att de skyller på varandra för att det inte finns med i någons budget. Ett beslut om Sommarlovskort 2019 behöver tas nu.

Vi i Vänsterpartiet vill att regionen tar ansvar för Sommarkortet i väntan på statens ställningstagande. Vi vill att det ska gälla även för de unga som behöver färdtjänst och för de unga som bor på landsbygden, där kollektivtrafik är detsamma som närtrafik.

Vänsterpartiet vill ha Sommarkort 2019, för alla unga, för klimatet och jämlikhetens skull.